Deklarację można wydrukować, uzupełnić i zostawić w recepcji podczas najbliższej wizyty. Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, każda osoba ubezpieczona ma prawo wyboru lekarza rodzinnego, a także może zmienić lekarza pierwszego kontaktu i zdecydować się na korzystanie z usług innego specjalisty. Każdemu ubezpieczonemu przysługuje prawo do bezpłatnej zmiany lekarza podstawowej opieki z zdrowotnej – jednak nie częściej niż trzy razy w roku. W razie pytań skontaktuj się z nami.

 

Można także zapisać się nie wychodząc z domu!

Dzięki temu będziesz mógł szybko skorzystać z teleporady w naszej placówce. Wystarczy, że złożysz elektroniczną deklaracje wyboru za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). W tym celu wypełnij odpowiedni wniosek i podpisz go za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Wystarczy kilka prostych kroków:

Krok 1

Wejdź na stronę pacjent.gov.pl

Krok 2

Zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta

Krok 3

Wejdź w zakładkę Moje konto, następnie Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

Krok 4

Wciśnij ikonę Sprawdź deklarację

Krok 5

Wybierz lekarza, pielęgniarki i/lub położną poprzez wciśnięcie ikony Wypełnij e-deklarację

Krok 6

Złóż nową e-deklarację POZ

Tu sprawdź swoje dane i wybierz zakres oraz placówkę z listy dostępnych

Krok 7

Wybierz lekarza, pielęgniarkę lub położną z listy i kliknij podpisz deklarację