Pragniemy poinformować, iż od 15.11.2022 r. realizujemy świadczenia w zakresie: program badań przesiewowych raka jelita grubego.

Profilaktyczne badanie kolonoskopowe wykonane w ramach Programu badań przesiewowych raka jelita grubego jest świadczeniem gwarantowanym, finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia (bez  posiadania skierowania).  

Kryteria kwalifikacji do programu

Osoby w wieku:

1) 50–65 lat;

2) 40–49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego. 

Kryteria wyłączenia:

Osoby, u których:

1) występują objawy kliniczne sugerujące nowotwór jelita grubego;

2) kolonoskopia została wykonana w okresie ostatnich 10 lat.

 

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 41 3671780 lub osobiście w Placówce