Zarząd spółki “ARTIMED” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 3 września 2019 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu “ARTIMED” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. plan połączenia spółki “ARTIMED” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. ze spółką PZU Zdrowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółką przejmującą) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki “ARTIMED” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

Uzgodniony z PZU Zdrowie S.A. plan połączenia znajduje się poniżej.