W związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem informujemy, że:

• każda wizyta lekarska w ramach podstawowej opieki zdrowotnej może być umówiona w placówce tylko po wcześniejszym odbyciu telewizyty

• osoby pozostające w leczeniu specjalistycznym w miarę możliwości kierowane będą do odbycia teleporady bez konieczności pojawiania się w przychodni

• prosimy pacjentów o ograniczenie wizyt w przychodni do niezbędnych i uzasadnionych medycznie

• zalecamy kontakt telefoniczny z pracownikami przychodni oraz porady telefoniczne (np. e-recepta, e-zwolnienie)

• Zabiegi Rehabilitacyjne zostają wstrzymane do odwołania.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 41 367-17-10 lub rehabilitacja@artimed.pl

Ważne numery:

Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna- 606 370 108, 41 345 46 22

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego: 41-342- 16-88

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego: 41-344-53-11 Klinika Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach: 41-363-71-31 Oddział Chorób Zakaźnych Szpitala Powiatowego w Starachowicach: 41-273-99-09 Infolinia NFZ o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800-190-590

W celu najlepszej ochrony przed potencjalnym zagrożeniem związanym z nowym koronawirusem należy dokładnie zapoznać się z aktualnymi wytycznymi umieszczonymi na oficjalnych stronach rządowych oraz głównego inspektoratu sanitarnego.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i prosimy o wyrozumiałość i współpracę z personelem placówek.