Dzięki temu będziesz mógł szybko skorzystać z teleporady w naszej placówce. Wystarczy, że złożysz elektroniczną deklaracje wyboru za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). W tym celu wypełnij odpowiedni wniosek i podpisz go za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Wystarczy kilka prostych kroków:

Krok 1
Wejdź na stronę pacjent.gov.pl


Krok2 
Zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta 


Krok 3 
Wejdź w zakładkę Moje konto , następnie Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) 
Krok 4 
Wciśnij ikonę Sprawdź deklarację
Krok 5
Wybierz lekarza, pielęgniarki i/lub położną poprzez wciśnięcie ikony Wypełnij e-deklarację
Krok 6 
Złóż nową e-deklarację POZ
Tu sprawdź swoje dane i wybierz zakres oraz placówkę z listy dostępnych 
Krok 7
Wybierz lekarza, pielęgniarkę lub położną z listy i kliknij podpisz deklarację